• Club van 100

  De Club van 100 is een mooi initiatief van mensen die St. George een warm hart toedragen. Oud-leden, spelende leden/teams, vrienden, relaties en bedrijven kunnen St. George sponsoren door € 50,00 per jaar beschikbaar te stellen voor, gezamenlijk te bepalen, projecten. Deze worden bepaald door vooraf ingediende voorstellen van clubleden. Tijdens de jaarvergadering worden deze voorstellen door de indieners gepresenteerd, waarna er wordt gestemd en bij een meerderheid van de aanwezige leden kunnen deze projecten worden gerealiseerd.

  >> Klik hier om te zien welke projecten er al zijn gerealiseerd sinds 1997! <<

  Eenieder die nog geen lid is van deze fantastische club willen we vragen om na te denken tot toetreding: voor slechts € 50 per jaar help je onze sportclub en krijgt daar bovendien een hele gezellige, goed verzorgde avond voor terug. Partners kunnen voor € 25,00 lid worden.

  Voorstellen kunnen jaarlijks door leden voor 1 oktober worden ingediend via: clubvan100spierdijk@live.nl. De jaarlijkse ledenvergadering is altijd op de 1e vrijdag van november. Voor meer informatie kan je contact met ons opnemen:

  Sven Blokdijk : 06-50122459
  Paul Feld: 06-23020267
  Colinda Pronk-Smits: 06-81679709
  Karin Eggers: 06-22337368

  >> Klik hier voor het reglement van de club van 100 <<

   

  Wordt u ook Club van 100 lid?

  Bij deze meld ik mij, tot wederopzegging, aan voor de Club van 100 en zal de bijdrage van € 50,00 en/of € 25,00 voor mijn partner overboeken naar IBAN: NL60RABO0148510825